Tapu İçin Gerekli Belgeler

Tapu İçin Gerekli Belgeler

Satış işlemi için gerekli evraklar:
  -Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
  -Fotoğraf  (Satıcı 1 adet, Alıcı 2 adet)
  -İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
  -Emlak Beyan Değerini Gösterir Belge, RAİÇ (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır)
  -İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
  -Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)
  -492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için   beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere % 2 oranında harç tahsil edilmektedir.
  -6544 sayılı Döner Sermaye Kanununa ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.

hazır emlak sitesi