Tapu Masrafları

Tapu Masrafları

-492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için   beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere % 2 oranında harç tahsil edilmektedir.

-6544 sayılı Döner Sermaye Kanununa ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.

hazır emlak sitesi